Welcome to CityServices


Google Custom Search

Add to Google

שירותים מקוונים - יקנעם


יקנעם (עד שנת 2006 נודעה בשם יקנעם עילית) היא עיר במחוז הצפון בישראל. שטח השיפוט שלה הוא 8,000 דונם. היא הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1967 והוכרזה כעיר ב־18 בדצמבר 2006. לפי נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) נכון לדצמבר 2005, יש ביקנעם 18,200 תושבים. האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 2.5 אחוז. רוב תושבי יקנעם הם יהודים. היחס בין נשים לגברים הוא 1,034 נשים לכל 1,000 גברים.

לפי נתוני הלמ"ס נכון לדצמבר 2004, המועצה המקומית מדורגת בדרוג חברתי-כלכלי בינוני (6 מתוך 10). אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת תשס"ד (2003/2004) היה 61.1 אחוז. השכר הממוצע של השכירים בשנת 2003 היה 6,337 ש"ח (ממוצע ארצי: 6,008 ש"ח).

שם העיר לקוח מהפסוק מספר יהושע:

מלך קדש אחד מלך-יקנעם לכרמל אחד.
-- יהושע י"ב כ"ב

יקנעם הוקמה לאחר מלחמת העצמאות כמעברה בסמוך למושבה יקנעם. המעברה הפכה לעיירת פיתוח. בשנת 1967 הוכרזה כמועצה מקומית וב־18 בדצמבר 2006 הוכרזה כעיר[1]. מקום תעסוקה עיקרי בעיר היה מפעל המתכת "סולתם", שעסק בייצור מרגמות, כלי מטבח ועוד. במהלך השנים התכווץ המפעל עקב הפסקת ייצור המרגמות, ואת מקומו כמוקדי תעסוקה תפסו מפעלי היי-טק הממוקמים בפארק תעשייה סמוך ליישוב. כיום פועלות בפארק כ־80 חברות מתחומי ההיי טק, הביוטכנולוגיה, התקשורת, הרפואה, המזון, האלקטרוניקה והפלסטיקה, המגלגלות מחזור שנתי של כמיליארד דולר.

ליקנעם עילית עתודות קרקע ניכרות לבנייה, ומאז סוף שנות ה־90 היא נמצאת בתנופת בנייה. עקב בנייה אינטנסיסבית זו הכפילה המועצה האזורית בעשור האחרון את שטחה מצדה המערבי, וכיום היא כמעט גובלת במושב עין העמק.